رابطـه های دوزاری

22
یکی از سؤال های همیشگی شما از ما این بوده که چرا توی زندگی شخصی حرف همدیگرو نمیفهمیم؟⁣ این مشکل خیلی از آدمهاس. روانشناسان و ارتباط گران دلایل زیادی عنوان کردند از جمله:⁣ ⁣ 1. تفاوت در لهجه و زبان 2. عدم جذابیت بحث برای یکی از طرفین⁣ 3. تعصب و پیشداوری 4. نبود انگیزه در پیام رسان یا پیام گیر⁣ 5. عدم تسلط کافی در پردازش بحث⁣ 6. قضاوت های ارزشی 7. دخالت عواطف و هیجان ها⁣ 8. ملاحظات سیاسی 9. ناتوانی در قدرت بیان⁣ 10. نقش گروه های غیررسمی و نفوذ از پشت صحنه 11. جدال و ستیزه 12. تلقی برد و باخت از بحث 13. تفاوت پایگاه های اجتماعی طرفین⁣ ⁣ اما برای این که بتونیم در قلبها نفوذ کنیم چ باید بکنیم؟! ⁣ ویدئو رو ببینید تا با چند راهکار برای جذب مخاطب آشنا شید. ⁣ راستی نظر شما چیه؟ برامون بنویسید
Hipeak.academy 1 دنبال کننده
pixel