سردار سلیمانی دست مرد سیل زده را بوسید

249

من قسم ات می دهم به امام خمینی که عکسش را در دستت گرفته ای، از این خانه بیرون بیا تا آسیبی به تو نرسد. در تاریخ خواهند نوشت؛ سردار ِ سپاه اسلام که ابرقدرت ها را در منطقه به زانو درآورده، شهر به شهر و روستا به روستای خوزستان را چرخید و با افتخار دست مردمِ سیل زده اش را بوسید...

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده