چسب پلکسی کلروفرم

436
چسب کلروفرم مخصوص چسباندن دو قطعه پلکسی گلاس است. وقتی دوقطعه پلکسی بوسیله کلروفرم به همدیگر چسبانده می شود اثری از کلروفرم بین دو قطعه باقی نمی ماند. از لحاظ ظاهری چسب کلروفرم کاملا شبیه آب است؛ ولی نباید آنرا استشمام کرد چون بوی خیلی تندی دارد. برای استفاده از چسب پلکسی گلاس کلروفرم باید از سرنگ استفاده کنید. استفاده از سرنگ باعث ریختن یکنواخت کلروفرم در شیار بین دوقطعه پلکسی میشود. چسب کلروفرم فقط دو قطعه پلکسی را به همدیگر می چسباند و مواد و متریال دیگر را نمی توان بوسیله کلروفرم به همدیگر چسباند. چسب پلکسی گلاس کلروفرم در حجمهای مختلفی قابل خرید است: 250 سی سی 500 سی سی 1 لیتری 2.5 لیتری جهت خرید
pixel