چه بر سر زباله هایی که در طبیعت رها می کنید می آِید؟

1,052
الودکتر 1.1 هزار دنبال‌ کننده
1,052 بازدید
الودکتر 1.1 هزار دنبال کننده
pixel