چرا دکتر خوش رج اینقدر موثر است؟

188

پوست سر تحت تاثیر سه عامل اصلی ژنتیک، هورمون و زمان به تدریج شروع به ساختن موهای ضعیف تر، نازک تر، کوتاه تر و شکننده تر می کند. موهای ضعیف در نهایت بسیار کوچک، باریک و تقریبا ناپیدا شده تا جایی که فولیکول مو می میرد و دیگر موئی از آن به وجود نمی آید. پس بهتر است که هر چه سریعتر نسبت به رفع ریزش مو اقدام کنید. با اختراع دکتر خوش رج هم ریزش مو برطرف می شود و هم شاهد رویش دوباره مو خواهید بود. بدون ترکیبات "ماینوکسیدیل" و "هورمون"

pixel