ویژه برنامه روز جهانی نابینایان(عصای سفید)

569
گویندگان:زینب نرگسی،حدیثه محمدی،الناز آقازاده نجات،داود رمضانی،یوسف کوشکی،ابراهیم خوش سیما طراح و پشتیبان سایت:مصطفی میرزایی تهیه کننده و کارگردان:داود رمضانی کاری از مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون گروه رادیو www.darolfunun.com 66573000
دارالفنون 131 دنبال کننده
pixel