یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

92
ریسک های عمده اقتصاد جهانی، در سال 2019 چیست؟تنش های تجاری بین قدرت های بزرگ در حال افزایش است. رشد اقتصادی جهان در حال کاهش است.
pixel