فوت و فن مصاحبه شغلی

1,673
برای مصاحبه شغلی چگونه باید آماده شویم؟ کجا باید فرصت های شغلی را جستجو کنیم؟ روز قبل مصاحبه چه کار باید بکنیم؟ پوشش مناسب برای روز مصاحبه چیست؟ از چه اشتباهاتی در زبان بدن مان باید جلوگیری کنیم؟ به سئوالات کلیدی چگونه باید پاسخ دهیم؟ اگر به ما فرصت سئوال پرسیدن دادند چه نپرسیم؟ چه بپرسیم؟ برای مشاهده فیلم کامل به یکی از آدرس های زیر مراجعه فرمایید: www.TapDars.com یا https://evnd.co/28jCj
تاپ درس 8 دنبال کننده
pixel