گفتگو با سایه یابنده بازیگر ایرانی-آمریکایی،مشارکتهای اجتماعی ایرانیان مهاجر

78

گفتگو با سایه یابنده بازیگر و کنشگر ایرانی-آمریکایی درباره مشارکت های اجتماعی داوطلبانه جامعه ایرانیان مهاجر:سایه یابنده پیشتر به عنوان بازیگر فعالیت داشت اما در چند سال اخیر با حضور در عرصه فعالیت های خیرخواهانه و سازمان ههای غیردولتی مشارکت جویی بیشتری را در عرصه فعالیت های اجتماعی داشته و عرصه فعالیت های خود را گسترش داده است. او نظرات جالب توجهی درباره دلایل افزایش فعالیت های خود دارد و توصیه های جالبی برای ایرانیان مهاجر و نسل های آتی مهاجرین دارد که شنیدنش خالی از لطف نیست.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده