شرکت‌کنندگان دومین بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ دیموندلب

181

صحبت‌های شرکت کنندگان دیموندلب درباره دومین بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ دیموندلب، دپارتمان آموزش شتابدهنده دیموند، با تعریف پروژه‌های واقعی با کمک تپسل، بستری برای علاقه‌مندان است تا بتوانند آماده‌‌ی ورود به دنیای بزرگ و پیچیده کار شوند. دوره دوم بوت‌کمپ در بخش دیجیتال مارکتینگ، با همکاری تپسل و تپسی برگزار شد که در آن مسائل مختلف دیجیتال مارکتینگ همچون استراتژی‌ دیجیتال مارکتینگ، ایمیل_مارکتینگ، تبلیغت آنلاین، طراحی .تجربه_کاربری و... پوشش داده شد.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel