فیلم Maze مسیر پر پیچ و خم

3,144
دکتر شیری 847 دنبال‌ کننده
فیلم  "فیلم Maze مسیر پر پیچ و خم" را دیشب دیدم . فیلمی که شاید خانوادگی نباشد ولی با یادداشتی که در زیر فیلم برایتان گذاشته ام درباره تاریخ ایرلند و انگلستان ، این فیلم مبتنی بر واقعیت بسیار برایتان خاص میشود.
دکتر شیری 847 دنبال کننده
pixel