حضور دکتر شیرین طغیانی رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورا در سیمای شهر

185
185 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

حضور دکتر شیرین طغیانی رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر اصفهان در برنامه تلویزیونی سیمای شهر بررسی موضوعات عمران معماری و شهرسازی شهر اصفهان و پروژه های شاخص عمرانی و موضوع برنامه طرح جامع