شوخی هایی که با هیچ خانمی نباید انجام داد

948

در این قسمت یک لیست از شوخی های ممنوعه در رابطه با خانم ها بهتون میدیم و راجع به دلیل تنفر خانم ها از این شوخی ها صحبت خواهیم کرد.کارهایی که هیچ مرد یا پسری نباید در رابطه با خانم ها انجام بده

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 18.4 هزار دنبال کننده