حمله تروریستی در رژه نیروهای مسلح در اهواز

4,441

رسانه ها از وقوع حمله تروریستی در رژه نیروهای مسلح در اهواز خبر دادند. شماری از مهاجمان مسلح به سمت جایگاه تیراندازی کردند.این حمله تعدادی تلفات داشته است اما آمار آن مشخص نیست

سیمرغ
سیمرغ 685 دنبال کننده