کامنت نویسی (درج توضیحات) در html و css تفاوت ها و اصول لازم

539
در این قسمت در خصوص نحوه کامنت گذاری و ارائه توضیحات در داخل فایل های html و css آموزش های لازم ارائه شده است. مجله اینترنتی کوبدار https://www.koobdar.ir/computer/html-css-part11
pixel