آموزش مبانی کادربندی، اندازه نما و حرکت دوربین در فیلمسازی

682
به زبان فارسی -معرفی نسبت ابعاد تصویر و استانداردهای موجود -قانون یک سوم در کادربندی -انواع اندازه نما در فیلم سازی و کاربرد آنها -توضیح محورهای مختصات در جابجایی و چرخش -دلایل دراماتیک حرکت دوربین -استفاده از سه پایه و حرکت تیلت و پن -معرفی ابزارهای کرین و جیب جهت ایجاد حرکت دالی -استفاده از ترک یا تراولینگ و ترکیب با دالی در این دوره به آموزش مبانی کادربندی و حرکات دوربین می پردازیم دانلود آموزش از سایت شورتکات:www.ShortCuts.ir
pixel