شبکه آموزش دانش - کلاس و آزمون های آنلاین - گزارش شماره ۲

326
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، دبیرستان دانش قلهک موفق شد آموزش دانش آموزان را همواره فعّال نگهدارد . کلاس ها و آزمون های آنلاین از جمله این اقدامات در اواخر سال 1398 بود .
pixel