آموزش کار با نرم افزار رادونیکس

1,475

قسمت پنجم آموزش نرم فزار رادونیکس و طریقه کالیبره نمودن دستگاه با نرم افزار CAM-Pro Calibrator ، محمدرضا کچوئیان کارشناس فنی شرکت رادونیکس به اموزش طریقه کار با کنترلر رادونیکس , طریقه کالیبراسیون و شرح چگونگی روش های کالیبراسیون می پردازد در این قسمت نرم افزار CAM-Pro Calibrator رادونیکس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رادونیکس
رادونیکس 8 دنبال کننده