ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

رویاهای خودت بدست بیار

1,050
موسسه فرهنگی هنری کارنامه با حضور اساتید و چهره های مطرح فرهنگ و هنر، هنرجو می پذیرد. کارگاه های آموزشی گوناگون در حوزه ادبیات، تئاتر، سینما تلفن: 22745178 - 80 . سایت:www.karnameh.org
pixel