آتش سوزی در تأسیسات نفتی عربستان بعد از حمله یمن

1,003

ارتش یمن فیلمی از لحظه آتش سوزی یکی از تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی منتشر کرد.