بهره بردای رسمی از ۷ بلوک پروژه طاق پیل فاز 9 جدید پردیس ۹۸/۰۳/۲۰

157
157 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

توضیحات مدیر طرح فاز 5 و 9 جدید در خصوص تحویل واحد و بهره بردای رسمی از ۷ بلوک پروژه طاق پیل شامل ۳۸۹ واحد در محله افلاک (3s1 -3s2) فاز ۹ جدید مسکن مهر پردیس