بهره بردای رسمی از ۷ بلوک پروژه طاق پیل فاز 9 جدید پردیس ۹۸/۰۳/۲۰

294
توضیحات مدیر طرح فاز 5 و 9 جدید در خصوص تحویل واحد و بهره بردای رسمی از ۷ بلوک پروژه طاق پیل شامل ۳۸۹ واحد در محله افلاک (3s1 -3s2) فاز ۹ جدید مسکن مهر پردیس
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 54 دقیقه
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
pixel