اردوی جهادی 96/ گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

836

اردوی جهادی حاج عبدالله والی، هر ساله در فصل تابستان و در مناطقی از شهرستان چاراویماق استان آذربایجان شرقی برگزار می شود، امسال نیز به همت گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز، طبق سنوات گذشته، این اردو در دهه اول مرداد ماه و با همکاری و هم یاری دانشجویان دانشگاه تبریز در چهار بخش فرهنگی، پشتیبانی، عمرانی و دامپزشکی ظرف مدت ده روز برگزار خواهد شد.