جوشکاری قوس الکتریک دستی در وضعیت تخت با پخ جناقی

1,887
Giran.ir 53 دنبال‌ کننده
جوشکاری قوس الکتریک دستی در وضعیت تخت با پخ جناقی SMAW welding in 1G position with V groove
Giran.ir 53 دنبال کننده
pixel