وزیر ارتباطات خطاب به تولید کنندگان محتوا چه گفت؟

18
وزیر ارتباطات خطاب به تولید کنندگان محتوا چه گفت؟ در این ویدیو ببینید.
1 سال پیش
#
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel