رادیو مهرآوا: تو از پرواز می‌ترسی

132
شاعر: آرزو پناهی؛ اجرا: مرجان بابامحمدی؛ ادیت: بهاره شاه محمدی؛ دبیر بخش: میترا اللهیاری؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
pixel