در این روز... | سالگرد خداحافظی جادوگر؛ مصاحبه‌های آتشین یاغی هشت پوش!

3,390
امروز سالگرد خداحافظی علی کریمی از فوتبال است. ستاره‌‌ای که سوای قدرت اعجاب‌انگیزش در زمین فوتبال، حاشیه‌هایی فراموش‌نشدنی را بیرون از زمین هم از خود به یاد گذاشته که مهم‌ترین‌هایش را مرور می‌کنیم.
رختکن 95 دنبال کننده

summer

1 سال پیش
هوإآإ نشدون نمیده إ ا
pixel