کاشت براکی تراپی پستان

1,749
در این ویدئو مراحل کاشت براکی تراپی پستان توسط دکتر حمیدرضا دهقان منشادی متخصص رادیوتراپی انکولوژی را مشاهده می کنید .
pixel