تیزر دوازدهمین یادواره شهدا طالخونچه

998

دوازدهمین یادواره شهدا طالخونچه | با روایتگری سیدناصر حسینی پور (کتاب پایی که جا ماند) | یکشنبه 17 تیر 1397 (شب شهادت امام صادق) | گلستان شهدای طالخونچه

pixel