کمکی کشیدن پاراگلایدر بر روی جنگل

114
این فیلم یک نمونه از کشیدن خوب و موفق چتر کمکی پاراگلایدر است. برای آموزش پاراگلایدر در آکادمی پرواز استاد نقدی پری لینک https://mehdinaghdipari.com/page/paraglider-training را مطالعه و دنبال کنید.
pixel