حواشی انتقاد مهران مدیری از مدیریت بحران سیل

9,871

مهران مدیری بازگشت به تلویزیون را با سوژه داغ روز های اخیر یعنی حادثه سیل و انتقاد از شیوه اداره کشور آغاز کرده است که با واکنش های بسیاری مواجه شده است.