موج ساز چند المانه

460
460 بازدید
اشتراک گذاری
در این ویدئو دریاسازه نمونه ای از موج سازهای چند المانه که برای تولید امواج واقعی استفاده میشود را ارائه کرده است.
pixel