آموزش هنر کچه؛ ساخت قاب گوشی با عروسک گربه با الیاف نمد

489

در این آموزش که از سری اموزش های کچه دوزی خواهد بود ، به ساخت عروسک گربه با الیاف نمد خواهیم پرداخت و افزودن جزئیات به صورت عروسک گربه در هنر کچه کاری می پردازیم.

دکوراتور
دکوراتور 91 دنبال کننده