همتی: رهبری و رئیس جمهور از عملکرد بانک مرکزی رضایت دارند

48
عبدالناصر همتی،رئیس کل بانک مرکزی،در برنامه دستخط گفت: ما رسانه ها را بر خط نکردیم، این محبت رسانه هاست. رسانه ها شرایط کشور را درک می کنند که این خیلی مهم است.
pixel