رونمایی از اولین شتاب دهنده خطی ساخت داخل با دستور رئیس جمهور

120

رونمایی از اولین شتاب دهنده خطی ساخت داخل به عنوان پنجمین تولیدکننده در دنیا، نصب شده در اولین مرکز جامع سرطان کشور در عمق ۱۴ متری شهرک سلامت اصفهان