کوه های راکی در کانادا

164

کوه های راکی در کانادا یکی از زیباترین مناطق کوهستانی در جهان می باشد.کوه های سنگی کانادایی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند.

سه سوت سفر
سه سوت سفر 4 دنبال کننده