اولین پرواز خانم زندی از تپه کوتاه

1,075

اولین پرواز آموزشی خانم زندی از تپه کوتاه واقع دریاچه مهارلو شیراز --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) --- آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771