2/تمرین جوانان باشگاه سادات اخوی درمجموعه فرهنگی ورزشی رزم انتظاران حضرت مهدی عج

104

زاویه و دوربین 2/ #تمرین #رزمی ( #کشتی_کج و #دفاع_شخصی ) #جوانان #باشگاه #سادات #اخوی در #مجموعه #فرهنگی #ورزشی #رزم_انتظاران #حضرت #مهدی . (عج) - #ویژه #جشنواره #فرهنگی #ورزشی #رزم_انتظاران #حضرت #مهدی (عج) در #نیمه_شعبان #سال_1398 #واقع در #ورزشگاه_حیدرنیا - *ضمنا جهت مشاهده کلیه فیلمهای رزمی اعضا و هنرجویان باشگاه سادات اخوی از بدو تأسیس تاکنون ، میتوانید به #آدرس #سایت: www.bashgah-sadat.com مراجعه نمائید. #برچسب ها: #رزم انتظاران #حضرت #مهدی (عج) #کمیته #مساجد #استاد_احمد_علمایی

pixel