آمریکا | تلاش برای تجاوز جنسی و برهنه کردن زن 27 ساله در نیویورک

5,831
سبک زندگی در غرب به ویژه آزادی جنسی افسارگسیخته منجر به اعمالی شده است که کانال یامهدی عج برای آگاهی مردم ایران تصمیم دارد در بخشی ویژه به این موضوع بپردازد.
یا مهدی(عج) 17 هزار دنبال کننده

u_8259393

3 روز پیش
همه شون عین هم هستند

M.a.montazeri

4 روز پیش
خوب اکه اینه امریکا بود که به چیز خوردن روی میاوردید کل اینطور ادما دم دمی مزاج هستن و حزب باد

MAHANMAX7319

4 روز پیش
بابا تو راست میگی امریکا بده. ایران که توش گرونی و بدبختی هست خوبه!!!

MAHANMAX7319

4 روز پیش
بابا تو راست میگی فهمیدیم امریکا بده ایران که توش گرونی و بدبختی هست خوبه
pixel