اجرای صحیح حرکت پرس زیر سینه با اسمیت

191

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/smith-machine-decline-press

فیتنس پرو
فیتنس پرو 393 دنبال کننده