صبح بخیر ،دوباره عطر چای، صفیه قومنجانی، خوانش شیدا حبیبی

273
دوباره عطرخوش ناخدایِ اولِ صبح دوبوسه بر لبِ چای و هوایِ اول ِصبح تــــمامِ روزِ مــــــرا با نگاه، تَـَـر کـردی سلام قاصدِ نــــــام آشنایِ اول ِصبح ✍
3 ماه پیش
Sheyda Habibi 105 دنبال کننده

علیA.Z

3 ماه پیش
عالیه دنبال کن دنبال شی
pixel