اولین بار چه کسی دربارهٔ فساد اقتصادی هادی رضوی هشدار داد؟

862
به گزارش گروه گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان به نقل از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت، دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی در حالی برگزار می‌شود که با اعلام نماینده دادستان آقای حمیدی به همراه خانمی به عنوان کارشناسان اعتباری پس از بازدید شرکت و مشاهده ۵ قرارداد نجومی فعالیت صوری شرکت را گزارش می‌کنند. *** ۱۳۹۸٫۳٫۱
pixel