معرفی شرکت آرکا طب رهام

684

از سال ۱۳۹۶، شرکت آرکا طب روهام (ATR)، با تشکیل تیمی از نخبگان کشور (عضو بنیاد ملی نخبگان و دارای مقالات علمی متعدد ثبت شده در مجلات معتبر) که ارتباط نزدیک علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اروپا و آمریکایی را دارد، فعالیت خود را به طور تخصصی در چهار حوزه: ۱) واردات مواد شیمیایی و کیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی؛ ۲) خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی؛ ۳) فروشگاه جامع علوم زیستی ۴) واردات دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، آغاز کرده است. https://atrmed.com/