چگونه در حین ارتودنسى گوجه سبز بخوریم؟

1,418

خوردن گوجه سبز و میوه هاى هسته دار تابستانی گاه در طی ارتودنسی تبدیل به حسرت می شود زیرا هسته آنها ممكن است سبب كنده شدن براكت ها شود و ...