آهنگ عاشقانه کلیپ عاشقانه غمگین

23,282

بی رفیق درساخت کلیپ درخدمت شما

۵ روز پیش
بی رفیق
بی رفیق 59 دنبال کننده
هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

4 روز پیش
هر جور راحتی ولی همیشه بخند رفاقت یعنی نامردی
بی رفیق
بی رفیق ناراحت نباش داداش من همیشه خندانم بای
هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

4 روز پیش
مگه زندگی بدون رفیق میشه زندون بهتر
بی رفیق
بی رفیق ازاول گفتم اون لقب ماست
هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

4 روز پیش
خوب من از این به بعد رفیقت باشم
بی رفیق
بی رفیق عزیزم رفیق بخوام چکار
هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

هنوز دیوانه ترین عاشق این شهر منم

4 روز پیش
مگه رفیق نداری گلم
بی رفیق
بی رفیق ههههه