تخلف واضح در یکی از حوزه های رای گیری!

728
کلاکت 16 هزار دنبال‌ کننده
کلاکت 16 هزار دنبال کننده
pixel