خوان نوروزی 2

114
خوان نوروزی به بررسی تاریخچه نشان های سفره هفت سین می پردازد. این قسمت : "سنت چیدن هفت سین و سال نو در خانواده زرتشت"
pixel