داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

فیزیک دوازدهم- حل تست‌های نیمه عمر

304
در این برنامه آموزشی تست‌های مربوط به نیمه عمر یک ماده پرتوزا توضیح داده شده است.
pixel