گزارشی از دیتر بوهلن پیرامون آلبوم جدید - برنامه Exclusiv Weekend 2019

179

گزارشی از دیتر بوهلن و همسرش پیرامون آلبوم جدید 2019، پخش شده در برنامه Exclusiv Weekend ، شبکه RTL. تاریخ: 30.06.2019 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 480 دنبال کننده