کمک های نقدی و غیر نقدی را به خانواده کودک کار رساندیم

536

به همت علی زند وکیلی و گروه اجتماعی شبکه تی وی پلاس کمک های نقدی و غیر نقدی را به خانواده کودک کار هشت ساله تحت پوشش موسسه نور سپید هدایت رساندیم...