مکالمات انگلیسی در رستوران همراه با زیرنویس

271

در وبسایت ریمرسی با دوره‌های آموزشی "مسیرهای یادگیری" می‌توانید روی مکالمات روزمره مسلط شوید. برای تسلط روی مکالمات انگلیسی مورد نیاز در رستوران‌ها به آدرس زیر بروید: https://rimersi.com/LearningPath/LearningPath?slug=%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

ریمرسی
ریمرسی 89 دنبال کننده